Provinciaal geld voor weidevogelbescherming

Emmeloord

Gedeputeerde Staten hebben besloten voor de jaren 2016 tot en met 2019 jaarlijks  22.500 euro subsidie te verstrekken aan Landschapsbeheer Flevoland voor het project vrijwillige akker- en weidevogelbescherming.


Auteur

redactie