Inschattingsfout oorzaak problemen Urkersluis

Urk

Het incident in de Urkersluis, waarbij begin september een binnenvaartschip klem kwam te zitten onder het brugdek, is ontstaan als gevolg van een inschattingsfout, meldt de provincie Flevoland.

Op de bediencentrale van de provincie werd het binnenvarende schip verward met een vergelijkbaar schip. Het binnenvarende schip was echter enkele meters langer, waardoor met open brug geschut had moeten worden. Daarbij is afgeweken van de procedures van de provincie. Als die procedures waren gevolgd, had het incident niet plaatsgevonden. Risico’s en maatregelen De provincie faciliteert de economische belangen voor de scheepvaart zo goed mogelijk, waar dat binnen de veiligheidsnormen mogelijk is. De provincie staat bijvoorbeeld schutten met open brug toe zodat grotere schepen de provinciale sluizen kunnen passeren. Hierdoor wordt het schutten gecompliceerder, omdat niet alleen de vaarweg, maar ook de weg in de gaten gehouden moet worden. Aangezien onduidelijkheid in het bedienproces de risico’s op fouten vergroot, hebben Gedeputeerde Staten het besluit genomen de procedure voor het schutten te uniformeren. Dat betekent dat de maximale schutlengte wordt beperkt en het schutten met open brug wordt geüniformeerd. Dit ontwerpbesluit ligt op dit moment ter inzage. Herstelwerkzaamheden De provincie heeft in overleg met gemeenten Urk en Noordoostpolder besloten de brug liggend te repareren, omdat de reparatiewerkzaamheden tot medio december zullen duren. Dat betekent dat een deel van de scheepvaart wordt belemmerd, omdat de brug tijdens de reparatiewerkzaamheden niet bediend kan worden en daardoor alleen kleinere schepen door de sluis kunnen.

Auteur

redactie