Remco Meijerink voorzitter College van Bestuur ROC Friese Poort

Emmeloord

 ROC Friese Poort heeft Remco Meijerink benoemd als voorzitter van het College van Bestuur. Remco Meijerink is sinds 1 januari 2016 lid van het College van Bestuur van ROC Friese Poort en volgt Micha van Akkeren op als voorzitter.

Met de benoeming van Meijerink is gekozen voor continuïteit in het College van Bestuur. De Raad van Toezicht is van oordeel dat met Remco Meijerink een krachtige en herkenbare voorzitter wordt benoemd die goed bij de organisatie past. Een voorzitter die inmiddels een netwerk in het werkgebied heeft opgebouwd en in staat is de organisatie mee te nemen in de toekomstige ontwikkelingen. Remco Meijerink heeft reeds 14 jaar ervaring in het MBO en draagvlak in de organisatie: door de Ondernemingsraad en Studentenraad is positief advies uitgebracht over zijn benoeming als voorzitter.

Auteur

redactie