ONS wil vaart met tiny houses in polder

EMMELOORD

Noordoostpolder wil dat het gemeentebestuur zich actiever opstelt om mogelijkheden te creëren voor betaalbaar wonen, met name voor tiny houses en levensloopbestendig wonen.

Er zijn in het afgelopen jaar in de Noordoostpolder diverse initiatieven op dit terrein ontstaan en ook het Buitengewoon Woonevent, zaterdag 10 februari, maakte duidelijk dat veel polderbewoners belangstelling hebben voor deze woonvormen. Er zijn al concrete plannen voor dertig energieneutrale tiny houses op een terrein van twee hectare, met een gesloten rioleringssysteem. Gemeente Noordoostpolder mag wat ONS betreft voorop lopen als het gaat om tiny houses en levensloopbestendig wonen.


Auteur

Redacteur