Scholenproject voor vluchtelingen Aleppo

EMMELOORD

Emmeloorder Klaas Ferbeek en Urker Johannes Spoelstra zetten zich na de succesvolle acties voor Nepal nu in voor een scholenproject voor vluchtelingen uit Aleppo.

De Noordoostpolder/Urk, Stichting werkt daarvoor samen met Stichting Humanitaire Hulp Syrië, gevestigd in Enschede, die het project opgezet heeft in samenwerking met ‘Wilde Ganzen’. Deze organisatie vult de opbrengst met 50 procent aan.

‘Nu gaan we voor de bouw van een activiteitencentrum in het stadje Swaiha en omgeving, hier zijn 20.000 inwoners uit de Stad Alleppo naar toegevlucht, de plaatselijke bevolking wil met hun weer aan de toekomst bouwen. In veel gevallen zijn het alleen de moeders en de kinderen die proberen hun leven weer op te bouwen. Een zware opgave, mede omdat de vaders er vaak niet meer zijn, (vermist, gedood of in de gevangenis). Deze moeders en hun kinderen roepen om hulp. Hierbij kunnen wij hun helpen’, vindt Ferbeek.

‘In het te bouwen aktiviteitencentrum worden voorzieningen gerealiseerd om de door de oorlog mensonterend getoonde beelden, met proffesionele hulp de opgelopen trauma’s te kunnen verwerken, in directe samenhang met onderwijs en gezondheidszorg. Ook vijf scholen die vernield zijn horen in het pakket van de wederopbouw. Het aktiviteiten centrum is begroot op 31.800 euro. Nog een wens, om in het stadje Al-Bab een verdieping op een school te bouwen, dit door de toestroom van vluchtelingen uit Turkije. De kosten hiervan worden geschat op 25.000 euro. Ook wil de stichting maaltijden realiseren voor de kinderen. De stichting gaat langs bedrijven, scholen en kerken om de actie onder de aandacht te brengen.

U kunt uw bijdrage overmaken op: Triodosbank NL 33 TRIO 0781 3627 68 tnv St Humanitaire Hulp Syrie of: NOP-Urk Samenwerking: bankrek. NL96 RABO 0386 5666 07 ovv Syrië NOP-URK. Zie ook www.humanitairehulp syrie.nl