Koninklijke lintjes voor drie actieve betrokken Urkers

URK

Op Urk reikte burgemeester Pieter van Maaren donderdagmorgen drie lintjes uit aan: Meindert van Urk, Femmetje Zwaan-van den Berg en Elisabeth Pasterkamp-Roskam. Ze zijn allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Meindert van Urk

Meindert van Urk (75) was van 1972 tot 2000 leider en trainer bij Sport Vereniging Urk.

Sinds 2005 is hij vrijwilliger bij Caritas Urk voor sociale alarmering, vervoer en Tafeltje Dekje. Daarnaast is hij vanaf 2011 actief als ouderling in het kader van rouw- en trouwdiensten bij de Gereformeerde Kerk Urk. Tevens is hij sinds 2002 collectant voor het Leger des Heils en organiseert hij de collectes van de Hersenstichting.

Femmetje Zwaan-van den Berg

Femmetje Zwaan-van den Berg (77), is sinds 1964 vrijwilliger bij Hervormde Gemeente De Ark. Zij zet zich in voor de organisatie en aansturing van het vrouwen- en ouderenpastoraat en legt zelf ook bezoeken af. Van 1964 tot 1984 heeft zij mede de bibliotheek beheerd en zich ingezet voor de jaarlijkse bazaar (1965-2007). Vanaf 1992 was/is ze manterzorger/ondersteuner geweest voor haar familie en gezin. Sinds 2012 is zij vrijwilliger bij de Vereniging Vrienden van Urk. Ze zet zich in voor het historisch fotomateriaal waarbij zij de personen op de foto’s tracht te traceren.

Elisabeth Pasterkamp-Roskam

Elisabeth Pasterkamp-Roskam (57), werkzaam als baliemedewerkster bij de Rabobank Emmeloord, was van 1978 tot 1992 en van 2001 tot 2017 vrijwilligster bij en bestuurslid van de Basketbalvereniging Orca’s. Ook was zij trainster en coach van meerdere teams die districts- en regionaal kampioen zijn geworden. Daarnaast was zij lid van de technische commissie, lid van de wedstrijdcommissie, regelde zij de tafelbezetting en was zij scheidsrechter.