Avond over mysterieus Nagele

Nagele

‘Het mysterie van het Verdronken Nagele ontrafeld?’. Dat is het thema van de feestelijke avond die donderdag 7 juni in Museum Nagele plaatsvindt. Er zijn spannende verhalen in omloop over het mystieke, omstreeks het jaar 1300 bij een zware stormvloed verdronken Nagele. Over die verhalen gaat het.

De avond wordt gehouden in het kader van de landelijke viering van 100 jaar Zuiderzeewet. Met deze wet is het startschot gegeven om de plannen van ingenieur Cornelis Lely uit te voeren, de Zuiderzeewerken.

Museum Nagele besteedt hier het gehele jaar aandacht aan, zowel in de exposities als met enkele extra activiteiten. Donderdag 7 juni van 19.15 tot 22.00 uur vindt zo’n extra activiteit plaats.

De avond begint bij de entree van Museum Nagele om 19.15 uur met een muzikaal optreden van Le Chapel uit Kraggenburg, een serieus vrijgevochten groep muzikanten. Le Chapel heeft een volwaardige bezetting van blazers en zet plezier bovenaan. Men speelt een breed scala van soorten muziek, afhankelijk van de gelegenheid waarvoor gespeeld wordt.

Om 19.30 uur volgt de onthulling van De Waterwijzer. Dit object geeft aan hoe hoog het water staat als er geen dijken zijn. Het ontwerp van deze waterwijzer past geheel bij de strakke lijnen van de architectuur van Nagele. Drs. Yftinus T. van Popta verzorgt om 20.00 uur in Museum Nagele een presentatie met de titel ‘Verdronken dorpen en de Zuiderzee’.

Van Popta is promovendus aan de Rijksuniversiteit van Groningen (Groninger Instituut voor Archeologie, Maritieme Archeologie) en doet onderzoek naar het laatmiddeleeuwse maritieme cultuurlandschap van de voormalige Zuiderzee. Met zijn onderzoek wil Van Popta bewijzen dat een deel van de huidige Noordoostpolder toen nog land was en dat er werd gewoond in misschien wel tien nederzettingen. Sommige van deze nederzettingen hadden een kapelletje, het middeleeuwse Nagele had zelfs een kerk. Wordt op deze avond het mysterie van het verdronken Nagele ontrafeld?

Vanaf 7 juni is in Museum Nagele ook een kleine, permanente expositie over het verdronken Nagele te bezichtigen. De educatieve expositie toont documenten, kaarten, verhalen, foto’s en een zoektocht naar het doopvont van het verdronken Nagele. De inrichting van deze expositie gebeurt in samenwerking met meerdere partijen, onder wie drs. Van Popta, Aaldert Pol, vrijwilligers van Museum Nagele en betrokkenen bij de RK kerk Ommen.

Voor het bijwonen van de presentatie van drs. Van Popta in Museum Nagele geldt de reguliere entree. Zie voor meer informatie www.museumnagele.nl