Herman Zwart gemeentesecretaris op Urk

URK

Herman Zwart (59) wordt met ingang van september de nieuwe gemeentesecretaris van Urk. Hij volgt Rien Bogerd op die vorig jaar met pensioen ging.

Zwart was 7 jaar gemeentesecretaris in de Friese gemeente Wûnseradiel en 11 jaar bekleedde hij die functie in Dalfsen. Hij was 3 jaar als interimmanager en –gemeentesecretaris bij verschillende overheidsorganisaties werkzaam en zijn laatste baan was kwartiermaker/gemeentesecretaris van de fusiegemeente Westerwolde in Groningen. Het college van B&W verwacht dat Zwart zijn verbindende rol tussen bestuur en gemeentelijke organisatie prima gaat vervullen. Herman Zwart is geboren in Elburg.

Zwart begint maandag 3 september met zijn werkzaamheden bij de gemeente Urk. Hij blijft in Dalfsen wonen.