Kapitein hoogleraar op Universiteit Utrecht

EMMELOORD

Oud-Emmeloorder Lukas Kapitein (1978) is benoemd tot hoogleraar Moleculaire en Cellulaire Biofysica aan de Universiteit van Utrecht.

Kapitein doet onderzoek naar de architectuur en dynamica van cellen en richt zich met name op zenuwcellen: hoe krijgen en behouden ze hun ingewikkelde vorm? Met behulp van natuurkundige technieken en concepten probeert zijn groep cellulaire basisprincipes te ontrafelen. Sinds het begin van dit jaar is Kapitein programmaleider van de Masteropleiding Molecular and Cellular Life Sciences. Ook organiseert hij verschillende cursussen over microscopie. ‘Ik wil biologie-studenten graag natuurkundige principes bijbrengen. En andersom wil ik ook studenten natuurkunde interesseren voor de life sciences.’ Hij gebruikt zijn grote enthousiasme voor de biofysica om die brug te slaan. ‘Ik word altijd enthousiast als mijn promovendi nieuwe data laten zien. Dan zie ik een filmpje van eiwitten die bewegen in een cel en vind ik het wéér geweldig dat dat allemaal gewoon werkt.’

Lukas Kapitein (1978) is sinds 2011 als Universitair Docent en groepsleider verbonden aan de afdeling Celbiologie van het departement Biologie en werd in 2016 Universitair Hoofddocent. Hij studeerde in 2002 af als natuurkundige aan de Vrije Universiteit Amsterdam en promoveerde in 2007 cum laude als biofysicus aan dezelfde universiteit. Van 2007 tot 2011 was hij als postdoc verbonden aan de afdeling Neurowetenschappen van het Erasmus MC, waar hij zijn onderzoek naar transportprocessen in hersencellen is begonnen, gesteund door een Veni-beurs en een Erasmus MC fellowship. In Emmeloord deed hij het VWO op het Emelwerda College.