Urker bedrijf slachtoffer van heksenjacht?

URK

Het ministerie van Sociale Zaken is er gewoon op uit om bedrijven boetes op te kunnen leggen. Dat zegt de directeur/eigenaar van het Urker bedrijf Gerwil Binnenvaart. Hij en zijn advocaat zeggen dat hun vertrouwen in de overheid volkomen verdwenen is.

Het maritieme uitzendbureau Gerwil kreeg een enorme boete van het ministerie vanwege het tewerkstellen van 18 Filipijnen zonder werkvergunning op Nederlandse binnenvaartschepen. Volgens het bedrijf was voor hen geen vergunning nodig, omdat ze die al hadden voor werk bij een ander bedrijf dat stil kwam te liggen. Die werkvergunningen waren nog niet ingetrokken.

T

och verwijt het ministerie dat Gerwil de Filipijnen niet aan het werk mocht zetten. Eerst volgde er een boete van 144.000 euro. Het ministerie matigde die boete later. De Utrechtse rechtbank verlaagde de boete vervolgens verder tot ruim 33.000 euro. Maar Gerwil eist nu bij de Raad van State dat de boete helemaal van tafel gaat omdat die onterecht is opgelegd.

De directeur zegt dat hij alles heeft gedaan om te werken volgens de niet altijd heldere regels. Daarnaast heeft hij overleg gevoerd met onder andere het UWV over de eisen waaraan hij moest voldoen. Die heeft hij opgevolgd, maar het ministerie zag toch reden om een boete op te leggen.

Ook de Raad van State zette dinsdag tijdens een zitting grote vraagtekens bij de opvatting van het ministerie. Een van de rechters opperde zelfs dat het de vraag is wie nu meer te verwijten valt: Gerwil of het ministerie en het UWV. Ze wees daarbij op de communicatie van het UWV.

Die meldde niet dat de oude werkvergunningen voor het werk bij het andere stilgevallen bedrijf niet meer gebruikt konden worden door Gerwil. “Dat had misschien wel gemoeten”, aldus de staatsraad.

Ze meldde ook dat Gerwil ervoor zorgde dat een plotselinge crisis in de binnenvaart werd aangepakt. Het bedrijf nam ongeveer 200 Filipijnen over van het andere bedrijf. Daardoor raakten ze niet werkloos en kwamen binnenvaartschepen niet stil te liggen door gebrek aan personeel. Ook de voorzitter van de Raad vroeg zich af of het UWV en het ministerie zelf niet duidelijker hadden moeten zijn.

Maar het ministerie vindt dat er niets meer van de boete af kan. Gerwil had maar met het andere bedrijf de werkvergunningen moeten regelen, zegt een woordvoerster. De vraag is of dat hun taak is.

De Raad van State doet over enkele maanden uitspraak.