Harold Hofstra lijsttrekker ChristenUnie provinciale verkiezingen 2019

Lelystad

Harold Hofstra is volgend jaar de lijsttrekker van de ChristenUnie bij de provinciale verkiezingen in Flevoland. Dat heeft het provinciaal bestuur, in samenspraak met de voorzitters van de lokale afdelingen van de ChristenUnie besloten.

Hofstra is momenteel gedeputeerde namens de ChristenUnie in het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland. Met de keuze voor Hofstra (Lelystad, 41 jaar) kiest de ChristenUnie voor een bekend gezicht. Harold Hofstra kwam in 2015 als nummer 2 op de lijst en werd in 2016 fractievoorzitter. Hij is sinds maart van dit jaar gedeputeerde namens de ChristenUnie in Flevoland.

Bedreven debater

Hofstra geldt als een bedreven debater met een brede dossierkennis. Als gedeputeerde heeft hij onder andere de portefeuille financiën, natuur en landschap en wist hij in juli van dit jaar het, politiek gevoelige dossier, beheer Oostvaardersplassen bijna unaniem door Provinciale Staten te krijgen.

Het bestuur van de ChristenUnie is blij dat Hofstra zich gekandideerd heeft voor het lijsttrekkerschap. Voorzitter Hans Bügel stelt over de nieuwe lijsttrekker: 'Harold verbindt een grote politieke vaardigheid aan een bevlogen christelijk politiek geluid. Dat is precies de combinatie die we zochten.'

De volledige kandidatenlijst voor de provinciale verkiezingen wordt dit najaar vastgesteld.