High tea met buurtgenoten, is dat een idee?

EMMELOORD

Als het aan de gemeente Noordoostpolder ligt komen er meer initiatieven, zoals samen koken en koffieochtenden in buurthuizen in de gemeente.

Met inzet van de gebiedsregisseurs en een budget van 20.000 euro per jaar wil ze ideeën stimuleren. Inwoners met een initiatief kunnen de gebiedsregisseurs mailen via igw@noordoostpolder.nl. Het moet vooral gaan om initiatieven waarbij samenwerking tussen zorg en welzijn wordt aangemoedigd. Een goed voorbeeld van een initiatief is het samen koken op meerdere plekken in de gemeente of bijvoorbeeld de koffieochtenden.

Ook verfraaiing of verbetering van de wijk komt in aanmerking. Het project de “Vis” in De Zuidert is zo’n voorbeeld. De gebiedsregisseurs gaan met de initiatiefnemers in gesprek om het initiatief te bespreken. Ze kijken of er draagvlak is en helpen met het leggen van verbindingen om het initiatief te laten slagen.