Eerste biljartpoldertoernooi start van jaarlijkse traditie?

Emmeloord - De besturen van de vier biljartverenigingen in de polder organiseren op vrijdag 10 mei, vrijdag 17 mei en zaterdag 18 mei het eerste biljartpoldertoernooi.

Het wordt een libre toernooi dat dit jaar bij de Ghesellen in Emmeloord wordt gehouden. De organisatie streeft naar 48 deelnemers. Er wordt gespeeld in poules zodat elke deelnemer minimaal 3 kan spelen. De winnaar is de Polderkampioen 2019. Er zijn grote geldprijzen te winnen en het inschrijfgeld is 10 euro.

Het ligt in de bedoeling om vanaf 2019 elk jaar het poldertoernooi te organiseren. Wisselend van locatie. Nu blijkt dat heel veel mannen, vrouwen en jongelui ook biljarten, thuis of met een groepje. Ze biljarten nog niet in verenigingsverband. De 4 verenigingen denken erover na hoe deze groep te benaderen en voor hun ook een poldertoernooi te organiseren.

De besturen van de vier verenigingen hopen dat met dit toernooi de onderlinge contacten worden versterkt. Elk lid van bovengenoemde verenigingen kan een inschrijfformulier voor het poldertoernooi verkrijgen bij onderstaande contact personen. Voor De Ghesellen bij J. Eikenaar of I. Bosman, voor Tholen: L. Bramer in Ens bij J. Beekman en bij HGL Urk bij H.van Otterloo.