Tellers brengen akkervogels Flevoland in kaart

Lelystad - Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen en te houden van de aantallen akkervogels in Flevoland, is Stichting Grauwe Kiekendief-Kenniscentrum Akkervogels op zoek naar nieuwe tellers.

Meetnet Agrarische Soorten

Om de aantalsontwikkeling van vogels in landbouwgebieden te kunnen volgen is Grauwe Kiekendief-Kenniscentrum Akkervogels in 2006 in Flevoland en Groningen gestart met het tellen volgens een punttelmethode. In 2009 geformaliseerd tot een landelijk erkende telmethode: het Meetnet Agrarische Soorten (MAS). 2019 is het 10e jaar dat er volgens die methode in akkergebieden geteld wordt.

Bijzondere waarnemingen

'Met deze relatief eenvoudige punttelmethode kunnen vogeltellers een bijdrage leveren aan het in kaart brengen van vogels in (half)open landschappen', aldus Jitty Hakkert van Grauwe Kiekendief. 'Het leuke van deze manier van tellen is dat je een gebied goed leert kennen en je op plekken staat te tellen waar je uit jezelf niet zomaar komt. Tijdens zo’n telling worden regelmatig bijzondere waarnemingen gedaan en zijn de ontwikkelingen gedurende het broedseizoen mooi te volgen. Van tellers wordt gevraagd dat zij tussen 1 april en 15 juli per telpunt 4 maal 10 minuten tellen en de voor Nederland bekende akkervogelsoorten kunnen herkennen'.

Informatiebijeenkomst

Voor de start van het MAS-telseizoen in april houdt Grauwe Kiekendief-Kenniscentrum Akkervogels een informatiebijeenkomst voor haar vaste tellers, voor nieuwe tellers en andere geïnteresseerden. Hakkert: 'Daar bespreken we de resultaten van de soorten die het afgelopen jaar zijn waargenomen en tonen de resultaten van het beschermingswerk rond blauwe en grauwe kiekendieven'. De bijeenkomst is op maandag 25 maart in de Beheerschuur van Het Flevo-landschap aan de Meerkoetweg 1a in Lelystad. Inloop vanaf 19.00 uur, de bijeenkomst duurt van 19.15 tot tot 21.00 uur (van tevoren aanmelden).

Voor mensen die interesse hebben om in het veld ervaring op te doen wordt nadien in overleg nog een ander moment georganiseerd. Voor meer informatie over de akkervogeltelling en/of aanmelden kan men contact opnemen met Jitty Hakkert: jitty.hakkert@grauwekiekendief.nl of 06-460249 64.