Bant wil meer samenwerking van basisscholen

Bant - Dorpsbelang Bant heeft samen met de werkgroep Ambitie van Bant-Banterboulevard een oproep bij scholenkoepel Aves gedaan voor een toekomstige intensievere samenwerking tussen de twee basisscholen cbs De Schalmei en sws De Wending in het dorp.

Niet vanuit nood maar vanuit de gedachte “Samen sta je sterker”. In de dorpsvisie van Bant is als prioriteit beschreven dat Bant zich wil inzetten voor één onderwijslocatie. In het kleinste dorp van de Noordoostpolder wil de Bantenaar, vooral vanuit het oogpunt leefbaarheid en saamhorigheid, haar opgroeiende jeugd graag één onderwijslocatie bieden waar iedereen welkom is en de garantie biedt voor een goed onderwijsklimaat dichtbij huis, voor nu en in de toekomst.