Meer aandacht voor het vrouwenhart

Emmeloord - Er sterven meer vrouwen dan mannen aan hart- en vaatziekten. Reden voor de Antonius Zorggroep om een college te wijden aan het vrouwenhart. Want dat verschilt van dat van mannen.

De Antonius Zorggroep verzorgt een aantal keren per jaar gratis toegankelijke lezingen in Sneek en Emmeloord, waar doorgaans veel belangstelling voor is. Maar de colleges over het vrouwenhart, op 9 april in ’t Voorhuys in Emmeloord en op 16 april in het Van der Valkhotel in Sneek, waren wel heel snel volgeboekt.

Volle zaal

In totaal 400 personen meldden zich aan, vertelt Sandra Timmermans, lid van de Raad van Bestuur van de Antonius Zorggroep. ‘Het is duidelijk dat het onderwerp leeft. Hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer één onder vrouwen in Nederland. Ik moet bekennen dat ik er ook wel wat hypochondrisch van word, nu ik hoor welke klachten vrouwen ervaren.’ En ze is niet de enige, want in de vragen die door de toehoorders aan cardioloog Toon Oomen gesteld worden klinkt ongerustheid door. Veel vrouwen hebben het gevoel niet gehoord te worden door hun huisarts of specialist.

Om het verschil tussen mannen en vrouwen te illustreren begint Oomen zijn betoog met een introductie van zichzelf. ‘Informatie die de meeste mannen overbodig vinden, maar die vrouwen wel op prijs stellen.’ Dat onderscheid merkt hij ook op in zijn spreekkamer. ‘Een man zegt meteen wat hem mankeert en wil weten wat ik eraan ga doen en hoelang dat gaat duren. Maar een vrouw wil met een arts overleggen om samen tot een diagnose en behandelplan te komen.’

Klachten vager

De klachten die vrouwen ervaren zijn ook anders dan die van mannen. ‘Mannen voelen bijvoorbeeld duidelijke pijn in de borst en in de bovenarmen, terwijl de klachten van vrouwen vager zijn. Die uiten zich onder meer in griepachtige verschijnselen, een algeheel gevoel van onbehagen en onbegrepen vermoeidheid. Vrouwen gaan waarschijnlijk daardoor later dan mannen met hun klachten naar de huisarts, want ‘ach, het zal wel weer overgaan’. Ze zoeken de oorzaak elders.’

Hart- en vaatziekten manifesteren zich anders bij vrouwen dan bij mannen, wat mogelijk verklaart dat de klachten minder goed te duiden zijn. ‘Mannen krijgen meteen een stevig hartinfarct. Maar bij vrouwen gaat het vaak om een reeks kleine infarcten, die op latere leeftijd steeds meer schade opleveren en hartfalen veroorzaken.’

Oomen laat aan de hand van een illustratie zien dat de kransslagaders van mannen en vrouwen verschillen. ‘Bij mannen bestaat een vernauwing uit een een duidelijke dikke prop. Daar kun je wat aan doen door te dotteren. Maar bij een vrouw loopt de vernauwing vaak over een langgerekt traject. Ze heeft dus wel klachten, maar je ziet het niet in testen. Langzaam maar zeker slibt de ader echter wel dicht met een hartinfarct als gevolg.’

Leefstijl

De cardioloog dringt er dan ook op aan dat vrouwen met klachten zich niet met een kluitje in het riet laten sturen. ‘Je mag van je dokter verwachten dat hij luistert en doorvraagt. En als hij een diagnose stelt als hyperventilatie, maar je hebt nog nooit hyperventilatie gehad, neem daar dan geen genoegen mee. Dring aan op nader onderzoek.’ Oomen gaat in zijn college in op behandelingen en medicatie, maar benadrukt vooral het belang van preventie door verandering van leefstijl. ‘Bewegen, gezond eten en bovenal stoppen met roken. Roken is sowieso dodelijk, maar in combinatie met pilgebruik is het regelrecht funest voor het hart.’