CU-SGP: 'Tollebeek en Espel aansluiten op de A6'

Emmeloord – De provincie Flevoland en de gemeenten Urk en Noordoostpolder onderzoeken een oostelijke randweg om Urk. De meerwaarde van zo’n randweg is de aansluiting op de A6.

‘De eerste stap naar deze toekomstige randweg is om de verkeersstromen in kaart te brengen. Dat is nu gebeurd. We weten de verwachte verkeersstromen voor 2030’, aldus het Emmeloorder raadslid Hendrik Jan Lambregtse (CU-SGP). ‘Een volgende stap is te kijken naar optimale ligging van het tracé en de inpassing van de weg.’

Tollebeek en Espel

Naast Urk worden ook Tollebeek en Espel in het onderzoek betrokken. Lambregtse: ‘Bij de bepaling van de optimale tracé wordt ook gekeken naar de ligging van de randweg ten opzichte van deze twee polderdorpen, zo blijkt uit antwoorden op onze raadsvragen. Dat vinden wij heel belangrijk.’

De huidige Domineesweg en Karel Doormanweg kennen nu forse verkeersstromen. De toekomstige randweg zou deze wegen kunnen ontlasten.

Onderzoek klaar in 2020

Rond de zomer ontvangt de gemeenteraad van Noordoostpolder informatie hoe het vervolgonderzoek wordt uitgevoerd. In het tweede kwartaal van 2020 is het onderzoek naar verwachting afgerond.