120 bezoekers bij zorg- en welzijn carrousel Friese Poort

Emmeloord - ROC Friese Poort aan de Espelerlaan in Emmeloord bood dinsdagavond 16 april een zorg- en welzijn carrousel speciaal voor medewerkers uit het werkveld aan. De school voelt zich sterk betrokken bij de zorg- en welzijnspartners in de omgeving en zoekt onder andere via het carrousel de verbinding met de regio.

De carrousel startte met een plenaire lezing over “Tommie in de zorg” verzorgd door Tommie Niessen, verpleegkundige. De lezing ging over zijn belevingen en ervaringen in de zorg. 'Ik schrijf over mijn werk in de zorg, over wat ik daarin meemaak en ervaar. Gewoon omdat ik het leuk vind en omdat ik vind dat de zorg wat meer positieve aandacht verdient', vertelde Tommie.

Na de lezing konden de bezoekers twee workshops kiezen waaronder bijvoorbeeld een workshop belevingsgericht werken, oplossingsgericht werken, pijnmedicatie, kruip in de huid van, het klavergesprek, de levensjas en technologie beschikbaar voor iedereen.

Opkomst

Op de avond kwamen ruim 120 bezoekers af. Ellie Verduijn, opleidingsmanager van de afdeling Welzijn: 'We danken alle hardwerkende medewerkers van zorg en welzijn dat zij voor deze avond tijd hebben vrijgemaakt. Het toont hun betrokkenheid en inzet, die zij ook in de begeleiding van onze studenten laten zien. De opkomst toont mijns inziens aan dat het programma aansloot bij hun interesses. Dat, en het enthousiasme van de gastspreker en workshopleiders, heeft deze avond tot een succes gemaakt en daar zijn we heel blij mee.'