Dak Agrico vol met zonnepanelen: 'Op duurzame wijze groei realiseren'

Emmeloord - Het Agrico Quality Center is in de afgelopen weken voorzien van 520 zonnepanelen, die eind april in gebruik worden genomen.

Met een verwachte productieopbrengst van 150.000 kWh per jaar wordt het onlangs geopende kwaliteitscentrum energieneutraal wat betreft elektriciteit.

Agrico investeert niet alleen in het Quality Center als het gaat om duurzaamheid. Agrico Research, het kweekbedrijf van Agrico, is in juni 2018 al voorzien van 384 zonnepanelen.

Deze aangelegde panelen wekken zo’n 100.000 kWh per jaar op en zorgen ervoor dat de inkoop van elektriciteit met circa 25% kan worden gereduceerd. Ook zijn er concrete plannen om het hoofdkantoor in Emmeloord te voorzien van 170 zonnepanelen, die naar verwachting 50.000 kWh per jaar opleveren. Mogelijk worden deze panelen op termijn verbonden met de zonnepanelen van het Quality Center, zodat de opgewekte zonne-energie van beide kantoren kan worden uitgewisseld.

Voorbeelden

Agrico wil op duurzame wijze groei realiseren en heeft dit verweven in haar strategische doelen. Er zijn reeds meer energiebesparende maatregelen getroffen, bijvoorbeeld het vergroenen van het wagenpark, ledverlichting in de kantoren en een warmteterugwinningsinstallatie.