Ten Brinke de markt op met 'balansbewaker'

Creil - Na een jaar van testen en verbeteren vindt TerraNature nu haar weg bij agrariërs in geheel Nederland. Wouter ten Brinke, eigenaar van Ten Brinke BV uit Creil: ‘TerraNature is een balansbewaker.’

Het bedrijf uit Creil begon vijftien jaar geleden met de inzet van vloeibare meststoffen. Daarmee kan heel precies en heel efficiënt worden bemest. ‘Maar, met vloeibaar kunnen wij niet de hele markt bedienen’, vertelt Ten Brinke. ‘Nu hebben we dus TerraNature, een organisch gebonden meststof in de vorm van korrels.’

De korrels brengen de bodem, kort gezegd, in balans. ‘Je moet de bemesting altijd op basis van balans zien’, vertelt Ten Brinke.

Knikkers

‘De bodem is eigenlijk als een potje met knikkers. Het ene knikkertje is sterker dan de andere. Er moet een bepaalde verhouding zijn om alle elementen rustig te houden voor de beste opname. Als je de balans goed op orde hebt, krijg je de beste opname en dus een product dat goed te bewaren en gezond is. Met TerraNature kun je de balans beïnvloeden. Het is een balansbewaker, een plantregulator.’

Het bedrijf uit Creil doet grondonderzoek vanuit eigen laboratorium. Dat geeft veel informatie en inzichten. Wouter ten Brinke geeft aan dat de ene kavel in de Noordoostpolder totaal niet te vergelijken is met bijvoorbeeld een naastgelegen kavel. De verschillen zijn soms – schrikbarend – groot. ‘Doordat de polder steeds ouder wordt, zie je dat niet iedere kavel meer gelijk is’, vertelt hij. Er zijn kavels waar nooit veel met organische mest is gedaan. Die kavels zijn teruggelopen op het gebied van bodemvruchtbaarheid. ‘Er zijn ook kavels waar juist veel organische mest op is gekomen, doordat het bijvoorbeeld grond was van een veehouderijbedrijf.’

Organische mest

Het is nu tijd om in actie te komen, willen boeren in de toekomst kunnen blijven boeren. Te laat is het nog niet, al vindt herstel niet op hele korte termijn plaats. ‘Wij proberen dat bij te sturen’, vertelt de eigenaar van het bedrijf. ‘Organische mest is voor ons de basis, terwijl kunstmest nodig is om bij te sturen. Zo is het oorspronkelijk ook bedoeld’, benadrukt Ten Brinke. ‘In de loop der jaren was kunstmest de basis geworden en organische mest ‘noodzakelijk kwaad’. De rollen waren omgedraaid.’

TerraNature is mede ontwikkeld omdat agrariërs door wetgeving steeds beperkter worden op het gebied van bemesten. ‘We zijn tien jaar bezig geweest om op het huidige kennisniveau te komen. We weten veel, maar dan weten we nog maar een stukje van het hele verhaal. In het verleden is er weinig aandacht voor geweest, want kunstmest was altijd de eenvoudige oplossing. Nu worden we veel meer gedwongen om te kijken hoe we het meest weerbare product met zo min mogelijk gewasbescherming kunnen telen, op een zo gezond mogelijke manier.’

Evenwicht

Het gebruik van TerraNature is volgens Ten Brinke een prima manier om dat te bereiken. ‘We zien veel meer in een organische stikstof dan in een zoute vorm van stikstof. Een plant kan TerraNature onder zowel natte als droge omstandigheden opnemen. Als een plant teveel nitraat krijgt, gaat de plant dat compenseren door meer vocht op te nemen. Daardoor krijg je slappe kwetsbare planten, meer gevoelig voor ziekten en plagen. Terra Nature heeft een organische stikstofverbinding, die de plant actief moet opnemen. Hierdoor wordt de plant steviger en heeft die minder stress. De groei van het gewas verloopt daardoor rustiger en evenwichtiger. En de balans in de plant is beter. Uiteindelijk genereer je een hogere opbrengst met minder ziektes en kwalen.’

Alexander Drost