Meer buitenlessen op de Horizon Ens

Ens - Leerlingen van basisschool de Horizon in Ens krijgen voortaan vaker buiten les op één van de speciaal daarvoor ingerichte plekken rond de school.

Deze week hielpen de jongste kinderen met het vergroenen van hun schoolplein. Zij zaaiden op verschillende plekken een bloemenmengsel. Daar zullen ze nog voor de zomer allerlei vlinders, bijen en andere insecten kunnen bekijken.

De afgelopen maanden heeft de school met vereende krachten het terrein rond de school opgeknapt. Overal zijn plekken om te spelen, te rennen en te klimmen over boomstammen. Ook zijn er maar liefst drie buitenlesplekken gemaakt voor natuurlessen, maar ook gewoon rekenen, taal of tekenlessen.

Groene Leerling

De school doet mee met het project ‘Groene Leerling’. Met dit project willen zij met hulp van Landschapsbeheer Flevoland en IVN Flevoland hun leerlingen tijdens hun ‘schoolloopbaan’ meer naar buiten krijgen, om te leren, om te bewegen, om te spelen, maar bovenal om hen te betrekken bij de natuur in de omgeving van de school.