Waterkeringen buiten de dijken zijn weer up-to-date

Regio - Alle werkzaamheden aan de waterkeringen buiten de grote dijken in Flevoland, in de zogenaamde buitendijkse gebieden, zijn na vier jaar klaar. Waterschap Zuiderzeeland heeft zijn werkzaamheden afgerond en de buitendijkse waterkeringen overgedragen aan de eigenaren.

In 2015 is een start gemaakt in Parkhaven in Lelystad en nu, in 2019, is de laatste hand gelegd aan de waterkering in Zeewolde. In goede samenwerking met vele eigenaren zijn oplossingen gevonden. De waterkeringen worden overgedragen aan de eigenaren in de Pluuthaven en Rede in Zeewolde. Met de aanpassingen voldoen alle buitendijkse gebieden in Flevoland weer aan de veiligheidsnorm. De eigenaren kunnen hierdoor weer jaren veilig buiten de Flevolandse dijken wonen en werken.

Kijk hier voor meer informatie over het project buitendijkse gebieden.