Mercatus ontziet bij huurprijs minst draagkrachtigen

Emmeloord - Mercatus verhoogt per 1 juli de huurprijzen met 0,83%. Dat is de helft van de inflatie.

In nauw overleg met Stichting Huurdersbelang Mercatus beperkt Mercatus de woonlasten voor de minst draagkrachtigen. Zij zien ondanks de economische vooruitgang hun koopkracht jaar op jaar dalen. Bijna een derde van de huurders krijgt helemaal geen huurverhoging.

Hierin zijn begrepen de huurders van woningen met een minder goed energielabel (Energielabel D/E/F/G). Zij ondervinden met name de gevolgen van stijgende energielasten. Door aan hen geen huurverhoging te vragen beperkt Mercatus de woonlasten.

Kwart huurders 2 procent huurstijging

Ruim 42% van de huurders krijgt een gematigde huurverhoging van 0,8%. Een kwart van de huurders krijgt een iets hogere huurverhoging van 2%. Zij betalen nu een relatief lagere huurprijs. Dit percentage blijft nog altijd ver beneden de maximale huurverhoging die Mercatus mag vragen, namelijk 4,1%.

Met de beperkte huurverhoging draagt Mercatus bij aan een verbetering van de koopkracht van de minst draagkrachtigen.