Tijdelijke hevels over Westermeerdijk

Espel - Waterschap Zuiderzeeland heeft in het paasweekend tien tijdelijke hevels in gebruik genomen over de Westermeerdijk bij Espel. Deze maatregel is genomen, omdat de twee nieuwe permanente hevels in de Westermeerdijk nog niet goed werken.

De permanente hevels voorzien het gebied rond Espel en Urk van zout- en ijzerarm water. Water dat nodig is voor de daar aanwezige bollenteelt, tuinbouw en specifieke teelten in de akkerbouw. Op dit moment is in het gebied veel vraag naar water, vandaar een tijdelijke oplossing nu de permanente hevels niet goed werken.

Aanpassingen permanente hevels

De twee permanente hevels worden deze week aangepast, meldt het waterschap. Bij de eerste hevel bij het Schapenpad is een lekkage geconstateerd die moet worden gerepareerd. Bij de tweede hevel bij het verlengde Espelerpad wordt een aanpassing gedaan aan de zandvang voorziening. Deze voorziening is uniek in Nederland en zorgt ervoor dat er bijna geen zand in de hevel stroomt.