NOP ondersteunt inwoners bij voorkomen schulden

Emmeloord - De gemeente Noordoostpolder ontwikkelt nieuw beleid voor schuldenproblematiek: ‘Van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening’. Het uitgangspunt in dit beleid is inwoners te ondersteunen schulden zoveel mogelijk te voorkomen.

 De aanpak bestaat uit verschillende activiteiten en diensten die inwoners ondersteunt bij financiële vragen en helpt bij het oplossen van schulden. Met goede dienstverlening wil de gemeente de stress bij de inwoner zoveel mogelijk terugdringen. 

Wethouder Marian Uitdewilligen: 'We willen voorkomen dat mensen in armoede terechtkomen. Laagdrempelige en snel beschikbare schulddienstverlening is erg belangrijk. Dit kan een stapeling van schulden voorkomen. Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen'.

Meer passend beleid

Op dit moment geven inwoners aan dat de weg naar passende ondersteuning niet altijd gemakkelijk te vinden is en dat de toegang niet altijd laagdrempelig is. Daarnaast neemt schuldenproblematiek onder jongeren en statushouders volgens maatschappelijke organisaties toe. Uitdewilligen: 'Gezien deze ontwikkelingen en het feit dat het beleidsplan ‘Schuldhulpverlening 2013-2017’ afloopt, hebben we in samenwerking met maatschappelijke organisaties en ervaringsdeskundigen een actueel en meer passend beleidsplan opgesteld'. In februari is de eerste versie van het beleid besproken in de commissie Samenlevingszaken. Met hun opmerkingen is het beleid aangevuld. 

Sluitende ketenaanpak

Het nieuwe beleid heeft als visie een sluitende ketenaanpak. Dit zet in op het signaleren van de samenhangende problematiek en is verdeeld in de onderdelen: preventie, vroegsignalering, begeleiding en ondersteuning, passende hulpverlening bij problematische schulden (schuldhulpverlening) en nazorg. Belangrijk in de nieuwe dienstverlening is de stress bij de inwoners zoveel mogelijk weg te nemen.

Maandag 20 mei bespreekt de commissie Samenlevingszaken het nieuwe beleid voor schuldenproblematiek. Maandag 3 juni neemt de gemeenteraad een besluit over dit beleid.