Waterschap: 'Bezemactie Flevoland is een groot succes'

Regio - Aan de 'Bezemactie Flevoland' doen in totaal 530 land- en tuinbouwbedrijven mee. Dat is ruim boven de verwachting van Waterschap Zuiderzeeland en Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM).

Agrariërs kunnen door deelname aan de actie 'Bezem door de middelenkast', restanten van gewasbeschermingsmiddelen laagdrempelig, kosteloos en anoniem laten afvoeren. Het gaat hierbij om middelen die niet meer gebruikt mogen worden en vaak al langere tijd in de kast (opslag) staan. Door de ‘Bezemactie Flevoland’ komen deze middelen niet meer in het oppervlaktewater en grondwater terecht.

Bedrijfsbezoeken

Distributeurs en adviesdiensten van gewasbeschermingsmiddelen die actief zijn in Flevoland, doen mee aan het project. 'Mede dankzij hun inzet is de ‘Bezemactie Flevoland’ een groot succes', meldt Waterschap Zuiderzeeland. 'Adviseurs voeren de bedrijfsbezoeken uit en daarbij wordt samen met de agrariër de middelenkast doorgenomen. De CLM-bezemtool laat snel zien welke middelen wel of niet zijn toegelaten. Restanten van gewasbeschermingsmiddelen die de agrariër niet meer mag of wil gebruiken, worden apart gezet en later kosteloos opgehaald door een erkende afvalinzamelaar. Inmiddels hebben de adviseurs een groot deel van de bedrijfsbezoeken uitgevoerd'.

Ophaalrondes

Een erkende afvalinzamelaar haalt alle restanten van gewasbeschermingsmiddelen in vier rondes op. Inmiddels zijn er drie ophaalrondes uitgevoerd: in februari, maart en april. 'Op 450 land- en tuinbouwbedrijven is in totaal ruim 25.000 kg aan gewasbeschermingsmiddelen opgehaald. Dit betekent gemiddeld 55 kg per adres. Naast gewasbeschermingsmiddelen waarvan de toelating net is ingetrokken, zitten er ook middelen bij die al tientallen jaren niet meer gebruikt mogen worden. In mei volgt de laatste ophaalronde bij de overgebleven deelnemers. Zij worden hierover geïnformeerd'.

Kijk hier voor meer informatie over 'Bezemactie Flevoland'.