Katholieke kerk in Luttelgeest nu van gemeente

Luttelgeest - De voormalige katholieke kerk in Luttelgeest is sinds woensdag eigendom van de gemeente Noordoostpolder. De kerk, waar de laatste officiële dienst in 2015 plaatsvond, is door de gemeente aangekocht met het doel het gebouw om te vormen tot woningen.

Niet alleen een kerk

De aankoop door de gemeente betreft niet alleen het kerkgebouw. Ook de naast de kerk gelegen groenstrook is onderdeel van de koop. De daarnaast gelegen school is al eigendom van de gemeente en wordt op termijn gesloopt. Daarmee ontstaat een langgerekt bouwterrein waar woningen worden ontwikkeld door een nog te selecteren partij.

Wethouder Wiemer Haagsma inspecteerde de kerk vlak voor de ondertekening van de koopakte bij de notaris in het bijzijn van pastor Victor Maagd en bestuurslid van de Emmaüs parochie Wil van Hooijdonk.

Blikvanger

Haagsma: 'Het is een karakteristiek gebouw, in goede staat en dat verdient een tweede leven. De Kerkstraat wordt op termijn een prachtige woonstraat met de kerk als blikvanger en stralend middelpunt. Of het orgel in de nieuwe plannen weer een plekje krijgt is nog niet duidelijk. Maar ook als dat niet zo is, vinden we daar een passende bestemming voor'.

Zodra de ontwikkelaar bekend is en de ontwerpen concreet zijn, worden de plannen via de lokale en regionale media wereldkundig gemaakt.