Meer banen voor arbeidsbeperkten in Flevoland

Emmeloord - In de provincie Flevoland zijn eind 2018 in het kader van de Banenafspraak 1.183 extra banen gerealiseerd, dat zijn er veel meer dan beoogd.

Gemeenten, UWV en sociale partners hadden in het samenwerkingsverband Regionaal Werkbedrijf Flevoland afgesproken om 845 extra banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking.

UWV heeft eind april de factsheet Banenafspraak Flevoland gepubliceerd. Uit deze factsheet blijkt dat er eind 2018 in de regio 2.275 banen werden uitgevoerd door mensen uit de doelgroep Banenafspraak. Dat zijn 1.183 extra banen vergeleken met de nulmeting eind 2012. Toen zijn er 1.092 banen gemeten. Daarmee is de doelstelling van het Regionaal Werkbedrijf Flevoland om eind 2018 845 extra banen te realiseren, ruim overtroffen. In heel Nederland zijn eind 2018 53.390 extra banen gerealiseerd, 123% van de landelijke doelstelling van 43.500 extra banen.