Europese verkiezingen: 'Een rem op regelgeving voor landbouw'

Emmeloord - De Europese verkiezingen vinden plaats op donderdag 23 mei. Voor de landbouwsector een belangrijke dag, want veel beleid en regelgeving komt vanuit Brussel. Als het aan de gezamenlijke fractie ChristenUnie/SGP in het Europees parlement ligt, dan worden agrariërs in het hele continent niet te veel onderworpen aan wet- en regelgeving.

De ChristenUnie en de SGP trekken in het Europees parlement gezamenlijk op. In de afgelopen vijf jaar was de partij vervangend lid in de landbouwcommissie, nu is een vaste plek in deze commissie het doel. Reden? ‘Er moet meer waardering komen voor de bron, ons voedsel’, vertelt Sjaak Simonse, lid Provinciale Staten namens de SGP en woonachtig in Ens. ‘Landbouw, visserij, voedselvoorziening. Dat vinden we van oudsher belangrijk. Zonder voedsel is er geen leven. Ja, dat zit vanuit onze geloofsovertuiging bovendien diepgeworteld.’ Juist omdat de mens zelf niets kan laten groeien. Sjoerd de Boer, fractievoorzitter van de ChristenUnie-SGP in de gemeenteraad van Noordoostpolder: ‘Per dag komen er 150.000 mensen bij op deze wereld. Hoe gaan we goed om met onze natuurlijke voedselbronnen, hoe voed je alle mensen? Daar willen wij ons voor inzetten. In de commissie spreken we mee, kunnen voorstellen doen, agenderen. We tellen zwaarder mee, waardoor we uiteindelijk kunnen gaan voor een gelijk speelveld voor alle boeren.’

Daglicht

De landbouwsector is een ontzettend belangrijke. Dat wil de partij graag zo houden. Toch zijn er problemen. ‘Ik zie dat bijvoorbeeld aan het gebrek aan bedrijfsopvolgers’, vertelt Simonse. ‘Er dienen zich weinig opvolgers aan, dat baart zorgen. 11% van de boeren in Europa is onder de 40 jaar.’ De Boer: ‘Als de opvolger er al is, dan is het vervolgens voor een jonge boer heel lastig om krediet te krijgen. Uit onderzoek blijkt dat kredietaanvragen bij jongere boeren veel vaker wordt geweigerd. Dat moet veranderen.’

Boeren en andere deelnemers binnen de voedselketenproductie vormen een klein geheel, gezien de volledige Nederlandse samenleving. Toch is de keten van groot belang voor iedereen. Met voedsel begint het immers. Toch worden boeren vaak in een negatief daglicht geplaatst. De beeldvorming is al rap negatief. Simonse: ‘Als je met elkaar de waardering opbrengt voor de sector en het besef hebt dat we zoveel monden mondiaal moeten voeden, dan heb ik er wel vertrouwen in. De landbouw moet de wereld voeden. Nederland staat ontzettend hoog aangeschreven. Met elkaar hebben we die verantwoordelijkheid, daarom is er ook zoveel export.’

Regeltjes

Speerpunt voor CU/SGP is het anders hanteren van regels. ‘We vragen om een andere houding van overheden’, aldus De Boer. ‘Je moet niet regelgevend optreden, maar samenwerken. Je ziet dat de sector echt wel wil innoveren en belangrijke stappen wil maken. Het instrument ‘regels en regels’ werkt gewoon niet.’ Simonse: ‘Een rem op de regelgeving, ik denk dat dat hard nodig is. Maak de regels in ieder geval praktisch toepasbaar. Je kunt pas groen doen, als je groen staat. Als je rood staat, kun je nooit groen doen. We moeten oog hebben voor hoe regelgeving neervalt in de praktijk, heb ook oog voor dingen die je niet voor ogen had. Wees bereid om aanpassingen te doen als het nodig is.’

Een van de voorbeelden waarin strenge regelgeving mag verdwijnen, is plantveredeling. ‘Daar liggen hele grote mogelijkheden op de productie op te schroeven’, vindt Simonse. ‘Daarin heeft Europa een belangrijke rol. Werp geen barrières op, maar zet hier volop in.’ De Boer: ‘Wij zijn tegen patenten op planten. Dat werkt de veredeling juist tegen, dan ontstaat er een monopolie. Daar lopen Nederlandse veredelaars tegenaan. Nee, maak een vuist.’ Simonse: ‘Heb samen het besef dat we de sector sterk moeten houden. We zijn sterk, maar dat blijven is van levensbelang. We moeten ervoor waken dat het niet teloor gaat. Laten we die waardering houden.’

Alexander Drost