Gemeente in gesprek met buurt over inrichting Creilerpad

Creil - Aanwonenden en omwonenden van het Creilerpad in Creil dringen in een petitie aan de gemeente Noordoostpolder aan op de aanleg van een fietspad langs het Creilerpad.

‘Wij constateren dat de laatste jaren de verkeersdrukte op het Creilerpad ernstig is toegenomen. Niet alleen is het aantal auto's toegenomen, maar ook de grootte en de zwaarte van het verkeer. De verwachting is dat deze drukte de komende tijd zeker niet zal afnemen’, stellen de omwonenden.

Te hard gereden

‘Hoewel er een maximum snelheid van 60 km/h geldt, wordt er in werkelijkheid door vrijwel iedereen te hard gereden, zodat het verschil in snelheid tussen fietsers en automobilisten vaak wel 70 km/h is.

Iedere dag rijden over het Creilerpad schoolgaande kinderen van de basisscholen in het dorp, van het voortgezet onderwijs en ook volwassenen naar het dorp en terug. Deze levensgevaarlijke situatie baart ons ernstig zorgen’, schrijven ze in de petitie.’ 

‘Wij vragen daarom met klem om bij de herindeling c.q. het opnieuw verharden van het Creilerpad een vrij fietspad naast de weg aan te leggen.’

Snelheidsbeperkende maatregelen

 

De gemeente Noordoostpolder laat in een reactie weten dat het geplande onderhoud van het Creilerpad, het vervangen van de deklaag en het verharden van de berm, een goed moment is om kritisch te kijken naar de inrichting van de weg. ‘Denk aan de manier van markeren en eventuele snelheidsremmende maatregelen.’ De gemeente wil dit graag bespreken met een afvaardiging van aanwonenden van het Creilerpad.