Half miljoen rijksgeld voor Waterloopbos

Marknesse - Het Waterloopbos in Marknesse ontvangt een half miljoen euro van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het ministerie trekt intotaal 35,5 miljoen euro uit voor het herstellen en verduurzamen van rijksmonumenten. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam krijgt het meeste geld: 7,5 miljoen euro.

Het geld is volgens minister Van Engelshoven bedoeld om de locaties beter toegankelijk en duurzamer te maken. ‘Ze zijn de parels van ons erfgoed en met een extra investering kunnen we de gebouwen geschikt maken voor de toekomst’, aldus de bewindsvrouw.