Noordlink en Lelylijn bundelen krachten

Emmeloord De Werkgroep Spoor in Friesland (WgSiF), de bedenkers van de Noordlink, en de Initiatiefgroep Lelylijn trekken voortaan samen op als het gaat om de verwezenlijking van een nieuwe spoorverbinding tussen Lelystad en Groningen: de Lelylijn.

De vertegenwoordigers van beide groepen beklonken de samenwerking in Zwolle, een symbolische plek die de bottleneck van de verbinding tussen het Noorden en de rest van het land vormt. Het idee achter de Lelylijn is om de bereikbaarheid van het Noorden naar een niveau te brengen dat in de rest van Nederland als normaal wordt beschouwd. Door de realisatie van de spoorverbinding wordt de afstand tussen de Randstad en het Noorden verkleind.

Initiatiefgroep Lelylijn brengt de spoorverbinding vooral onder de aandacht door gebruik te maken van zijn netwerk binnen de gemeentelijke, provinciale en landelijke politiek, alsmede binnen het bedrijfsleven, en heeft expertise op het gebied van lobbyen en het organiseren van evenementen. De WgSiF zorgt met name voor de inbreng van technische expertise, waaronder de kennis van trein en spoor.

Steun provincie Groningen

Twee recente ontwikkelingen gelden wat beide groeperingen betreft als game changers in de discussie rond de Lelylijn. De provincie Groningen heeft de Lelylijn opgenomen in haar coalitieakkoord en VNONCW omarmde de verbinding middels een vurig pleidooi van voorman Hans de Boer.


Gerelateerd nieuws