Hoe moet omgeving MFA Rutten er uitzien?

Rutten - Volgend jaar richt de gemeente de openbare ruimte rondom de nieuw te bouwen multifunctionele accommodatie (MFA) en de Sportweg in Rutten opnieuw in. Inwoners kunnen hun wensen en ideeën voor deze openbare ruimte inbrengen op woensdag 12 juni in basisschool Sjaloom, aan de Sportweg in Rutten.

Geïnteresseerden kunnen hier binnenlopen tussen 18.30 tot 20.30 uur.

Aansluiten bij de wensen van de inwoners

Tijdens de inloopbijeenkomst gaat de gemeente in gesprek met bewoners over deze openbare ruimte. Welke bestaande kwaliteiten zijn belangrijk en moeten behouden blijven? En wat kan er verbeterd worden? De reacties neemt de gemeente mee in het nieuwe ontwerp, zodat de definitieve situatie zo goed mogelijk aansluit bij de wensen uit de buurt.