Prorail haalt plan Zuiderzeelijn uit la

Regio - Prorail neemt bij haar studie naar de mogelijkheden om de reistijd tussen de Randstad en het Noorden te verkorten de oude studies voor de Zuiderzeelijn weer ter hand.

De uitvoering van de Zuiderzeelijn, die nu Lelylijn genoemd wordt, werd in 2007 afgewezen. De provincie Fryslân meldde woensdag dat de onderzoeken van toen weer bekeken worden, schrijft de Leeuwarder Courant. Na de zomervakantie worden de uitkomsten verwacht van studies naar het sneller maken van de reis over bestaand spoor. De nieuwe Lelylijn zou echter nog meer tijdwinst kunnen opleveren voor het Noorden.

De provincie Fryslân benadrukt dat het niet gaat om nieuw onderzoek naar de Lelylijn. De provincie steunt net als de provincies Groningen en Flevoland een studie naar de Lelylijn, die Amsterdam via Lelystad, Emmeloord en Drachten met Groningen moet verbinden.

Samenwerking

Vorige week maakten Werkgroep Spoor in Friesland (WgSiF), de bedenkers van de Noordlink, en de Initiatiefgroep Lelylijn bekend dat ze voortaan samen optrekken als het gaat om de verwezenlijking van de nieuwe spoorverbinding. Ook VNO/NCW voorzitter Hans de Boer steunt het belang van een dergelijke treinverbinding.