Nieuwe leerweg voor leidingteams Scouting

Emmeloord - Scouting Emmeloord maakt sinds kort gebruik van een nieuwe leerweg voor het opleiden van leidingteams die ontwikkeld is door Scouting Nederland.

In deze leidraad staat beschreven welke kennis en vaardigheden nodig zijn voor verschillende functies. Bij alle teams in Emmeloord is in kaart gebracht welke kwalificaties aanwezig zijn en waar nog aan gewerkt moet worden. Een aantal ervaren oud-leden met leidinggevende kwaliteiten heeft als coach de teams begeleid in hun groei naar leiderschap.

Het vergroten van de eigen vaardigheden gaat altijd samen met nadenken over hoe je dit in je groep kan overdragen en begeleiden. Instructeurs van de klimtaining leren bijvoorbeeld ook omgaan met onverwachte incidenten.

Zomerkampen

Bij Scouting Emmeloord komen wekelijks jeugdleden van 7 tot 17 jaar naar de opkomsten voor uitdagende activiteiten. Zij worden begeleid door zes leidingteams, die voor het grootste deel binnen de eigen vereniging worden opgeleid. De leidingteams bestaan uit jonge vrijwilligers (gemiddeld 22 jaar) die zich zeer bewust zijn van hun verantwoordelijkheid. Ouders vertrouwen immers hun kostbaarste bezit, hun kinderen, aan hen toe. Niet alleen tijdens de opkomsten op het eigen terrein, maar ook tijdens de weekend- en zomerkampen.