Jonge zeearend op Vogeleiland is in puike conditie

Kraggenburg - Het paar zeearenden op het Vogeleiland in het Zwarte Meer heeft dit jaar weer een jong grootgebracht. Het bijna 4 kilo zware jong is in goede conditie, meldt Natuurmonumenten.

Op het nest werden meerkoeten en vissen aangetroffen. Een mooie illustratie van het vele voedsel in en om het Zwarte Meer.

De jonge 'vliegende deur' heeft een ring om gekregen. Daarmee kan de ontwikkeling van de Nederlandse populatie zeearenden nauwkeurig worden gevolgd. Dankzij dit onderzoek weten we bijvoorbeeld dat het mannetje van het broedpaar in 2011 in de Oostvaardersplassen is geboren.