Bundeling krachten zorgt voor fikse opknapbeurt Westgat op Urk

Urk - Aan het Westgat op Urk slaan de ondernemers en overheden hun handen ineen. De eigenaren en ondernemers hebben gezorgd voor een forse opknapbeurt van de gevels van de panden in het Westgat.

Momenteel wordt hard gewerkt aan de herinrichting van de buitenruimte; deze wordt betaald door de gemeente Urk en de provincie Flevoland. Wethouder Gerrit Post en gedeputeerde Jan-Nico Appelman zijn donderdag op werkbezoek gegaan. Zij hebben met de eigenaren van de panden, ondernemers en de aannemers de samenwerking gevierd met koffie en gebak.

Regeling succesvol afgesloten

Het Westgat is een van de laatste projecten die een bijdrage ontvangen uit de subsidie Herstructurerings-projecten Flevoland 2017. Tijdens de regeling is een bijdrage geleverd aan in totaal 18 projecten in Flevoland. Het is een stimulans gebleken voor gemeenten en bedrijven om actief aan de slag te gaan met de bestaande bedrijventerreinen. De regeling mag daarmee een succes worden genoemd.  De overheden hebben extra investeringen gedaan in de openbare ruimte door bijvoorbeeld aanpassing van structuur of entree, aanleg van bestrating, parkeervoorzieningen, verlichting, of groenvoorziening. Steeds vaker in samenwerking met de eigenaren van de aangrenzende bedrijfskavels. De investeringen vanuit de eigenaren, ondernemers en overheden versterken elkaar en geven het gebied een economische impuls. Verzorgde bedrijventerreinen zijn zeker van belang voor het aantrekken en vasthouden van ondernemers.

Lang gekoesterde wens

Wethouder Gerrit Post: 'De gemeente Urk is blij dat zij deze lang gekoesterde wens om het Westgat aan te pakken, heeft kunnen realiseren samen met de provincie Flevoland'. Gedeputeerde Jan-Nico Appelman juicht ook de samenwerking met eigenaren en ondernemers toe. 'Het is belangrijk om er samen voor te zorgen dat we bestaande bedrijventerrein aantrekkelijk houden. Het Westgat is daar een mooi voorbeeld van'.