'De Global Goals gaan wel ergens over'

Emmeloord - ​De PvdA–NOP vraagt bij de behandeling van de perspectiefnota, maandag in de commissie, aandacht voor de 17 Global Goals van de Verenigde Naties. De partij beoogt daarmee dat de gemeente Noordoostpolder op termijn deze doelstellingen leidend laat zijn voor haar handelen.

De gemeente geeft daarmee, volgens de PvdA-NOP, aan dat zij het besef heeft onderdeel te zijn van de wereldgemeenschap. Zo kan de gemeente aan haar inwoners zien dat zij zich medeverantwoordelijk voelt voor het aanpakken van de oorzaken en gevolgen van mondiale uitdagingen.

Kansen

Het streven naar een eerlijke en duurzame wereld vergt gelijke rechten en kansen voor iedereen, klinkt het. 'Bij lokaal beleid en lokale acties/events kan via het hanteren van de Global Goals rekening gehouden worden met de rechten en belangen van mensen elders in de wereld, van toekomstige generaties, en met de draagkracht van onze planeet.'

Tevens biedt het, volgens de PvdA-NOP, de mogelijkheid om het eigen gemeentelijk beleid aan de hand van deze doelstellingen te beoordelen en te ontwikkelen zoals het armoede-, energie- of huisvestingsbeleid.

Voorbeelden

Diverse gemeenten in het land hebben de global goals omarmd. Zoals de gemeente Rheden en Leeuwarden. De inzet van de PvdA-NOP sluit ook aan bij de initiatieven van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). De PbdA wil de generaties in de Noordoostpolder, via de Global Goals, met elkaar verbinden. 'De wereld van morgen, is van ons allemaal. De Global Goals gaan wel ergens over', aldus fractievoorzitter Rien van der Velde.