Nieuw plan moet ouderen in beweging krijgen

Emmeloord - Senioren moeten om verschillende redenen meer bewegen. ‘Zo belangrijk’, zegt Carla Plat. ‘Het helpt je leven leuker te maken.’ Dus ouderen: ga sporten, ga bewegen. Carrefour helpt een handje.

Carla Plat, van Sportdorp Nagele en oud-coördinator seniorensport van de welzijnsorganisatie, weet al heel lang dat bewegen voor ouderen ontzettend belangrijk is. Ze wilde daarom graag meedenken met de projectgroep van Carrefour, die een plan van aanpak heeft gemaakt om, kort door de bocht, vraag en aanbod van seniorensport in de Noordoostpolder bij elkaar te brengen. De gedachte is, dat er best wel aanbod is bij sportverenigingen in Emmeloord en omgeving, maar dat senioren de weg er naartoe niet kennen of geen weet hebben van het aanbod.

Docenten seniorensport in de polder merken, dat het aantal deelnemers aan beweeggroepen aan het afnemen is. Dat leidt er soms toe, dat aanbieders in de problemen komen of zelfs gedwongen zijn te stoppen. Zeer onwenselijk. De vergrijzing neemt toe en daarom is een gevarieerd beweegaanbod heel belangrijk. Bewegen voor senioren is gezond voor lichaam en geest, het vergroot de zelfredzaamheid en het kan eenzaamheid voorkomen. ‘Onderzoek heeft aangetoond, dat een op de twee ouderen zich eenzaam voelt. Bizar’, vindt Lian Minnaard, beweegcoach van Carrefour.

Projectgroep

Allemaal aanleiding om een vijf koppen tellende projectgroep op poten te zetten, waarin onder andere Lian Minnaard, Carla Plat en Marianne van Maanen, docente ouderensport, zitting hebben. Het sport- en beweegaanbod in de Noordoostpolder wordt in kaart gebracht door aanbieders te benaderen. Alle info wordt gebundeld in een boekje dat in september per post, bij alle inwoners van de gemeente die 65 jaar en ouder zijn, wordt bezorgd. Clubs en zelfstandige aanbieders zijn digitaal benaderd, in juli volgt nog een belronde.

Marianne van Maanen is enthousiast. ‘We hebben echt de overtuiging dat dit een succes kan worden.’ Carla Plat benadrukt, dat het nooit te laat is om met bewegen te beginnen. ‘Iedereen kan het, overal is een mouw aan te passen. Dat niets doen, dat willen we doorbreken.’ De projectgroep hoopt dat velen komen opdagen bij de kennismakingslessen, die in oktober staan gepland. Lian Minnaard: ‘Het gaat om twee, drie trainingen. Kosteloos of tegen gereduceerd tarief.’ En de bedoeling is natuurlijk, dat het niet bij kennismaken blijft, maar dat de ouderen blijven plakken.

Geïnteresseerde aanbieders (clubs en zelfstandigen) kunnen zich wenden tot Lian Minnaard. E-mail: lian.minnaard@carrfour.nu. Telefoon: 06-13825239.

Harry de Ridder