'Versterken biodiversiteit in de polder is wenselijk'

Emmeloord - -Het openbaar groen, de gemeentelijke eigendommen langs wegen, fietspaden en de parken mogen in de Noordoostpolder wel wat kleurrijker. Dat vinden partijen ONS en CDA.

'In zijn algemeenheid is er in Nederland een afname van soortenrijkdom voor zowel flora als fauna al zien we ook positieve ontwikkelingen. Het behoud en herstel van soortenrijkdommen is zowel een verantwoordelijkheid van grondeigenaren als gemeente. Er is weinig diversiteit aan flora in de bermen', aldus de partijen. 

Meer inspanningen

ONS en CDA vinden dat er op dat gebied meer inspanningen kunnen worden geleverd. 'Bij renovatie van wegen, fietspaden de bermen en in de parken de ondergrond te verschralen of door een ander bloemrijk mengsel in te zaaien evenzo als agrariërs die aan akkerrandenbeheer doen versterk je flora. Het openbaar groen wordt daardoor bloemrijker wat een bijdrage gaat leveren aan de biodiversiteit en het leefgebied van insecten. Voor de landbouw, natuur en onze leefomgeving zijn insecten belangrijk.'

Mogelijkheden

'De bevordering van biodiversiteit levert verder een bijdrage aan de uitstraling van onze gemeente voor fiets en natuurliefhebbers.' In de ogen van ONS en het CDA liggen er mogelijkheden, kansen die nu niet benut worden voor de bevordering van de biodiversiteit. ONS en CDA willen zoveel als mogelijk in de toekomst bij uitvoering van nieuwe werken of renovatie werkzaamheden dat er rekening wordt gehouden met het verhogen van de biodiversiteit. En in het voortraject met de aanliggende gebruikers en eigenaren. De partijen zijn van mening dat flora en fauna als vast beleid ondergebracht moet worden bij een van de wethouders.