Gemeente stimuleert Tiny Houses NOP

Emmeloord - Het college van B&W wil nieuwe woonvormen, zoals Tiny Houses stimuleren.

Verschillende initiatiefnemers zijn bezig plannen voor Tiny Houses concreet te maken en de gemeente wil ze daarbij helpen. Om aanvragers houvast te bieden en kaders te stellen heeft Noordoostpolder daarom de Ruimtelijke Visie Tiny Houses opgesteld. Deze visie is een basis om toekomstige aanvragen te beoordelen.

Er zijn vier verschillende groepen gevormd die bezig zijn hun plannen uit te werken. De doelgroep “Off Grid” wil zelfvoorzienend zijn met eigen energie en eigen voedsel) en hun Tiny House bouwen in een groene omgeving in Emmeloord. De groep “Buitengewoon” wil ook zelfvoorzienend zijn, maar met een voorkeur om in het buitengebied op een vrijgekomen erf te wonen.

Zelfvoorzienend

De derde groep “Projectbouw” hoeft niet per se zelfvoorzienend te wonen en heeft een voorkeur voor projectmatige ontwikkeling van een terrein voor Tiny Houses in Emmeloord. De groep “Huur” tenslotte is een groep die graag wil huren, met Mercatus aan de slag is en in een landelijke omgeving wil wonen. Voor ieder van deze doelgroepen is in de visie een bijpassend scenario gemaakt.

Voorlopig wil de gemeente per doelgroep/scenario meewerken aan 1 experiment. Dit om ervaring op te doen met Tiny Houses in Noordoostpolder.