Grond: het nieuwe goud van boeren

COLUMN - Boeren met grond worden massaal benaderd door ontwikkelaars met de vraag of ze een paar hectare grond willen verhuren of verkopen. Degenen die hun grond beschikbaar stellen voor zonnepanelen of windmolens krijgen daarvoor veel geld.

De achtergrond

Om te zorgen dat iedereen kan deelnemen aan de veranderingen die het Klimaatakkoord met zich meebrengt, is Nederland opgedeeld in 30 RES-regio’s. Dit najaar zal iedere regio een uitvoeringsplan presenteren waar duurzame energie als zonneweides, windmolens en biogasinstallaties opgewekt mogen worden. In deze plannen staat ook welke maatregelen nodig zijn om uiteindelijk 49% van de energiebehoefte in de regio’s te laten opwekken uit duurzame bronnen. De politiek kan deze duurzame ambitie alleen behalen als er sprake is van een zeer verfijnd samenspel tussen boeren met grondposities, bewoners en bestuurders. Vandaar dat er is aangegeven dat er zoveel mogelijk gekeken moet worden naar kansrijke gebieden voor energieopwekking en -aanbod.

Netto rendement

Ontwikkelaars spelen gretig in op deze politieke doelstelling, want, als ze meer rechten op grondposities in hun bezit hebben, is de kans groter dat ze kunnen ontwikkelen. Ontwikkelaars anticiperen op de bestuurlijke doelen én weten dat zij met investeringen de eerste vijftien jaar weinig risico lopen doordat er een mooie SDE-regeling loopt. De kosten van een duurzaam project worden afgeschreven in de eerste 15 jaar. Met de huidige technische kwalificaties gaan windmolens en zonnepanelen veel langer mee. Na 15 jaar zijn de opbrengsten, met relatief kleine kosten, dus netto rendement.

Eenzijdige overeenkomsten

Veel gemeenten zijn al ver met de inkleuring van ‘energielandschappen’. Al voordat de plannen openbaar worden, zijn ontwikkelaars volop grondeigenaren aan het benaderen om te komen tot een recht van opstal, een optie overeenkomst en/of een exclusiviteitsbeding. Vaak zijn deze overeenkomsten erg eenzijdig opgesteld in het voordeel van de ontwikkelaar. Het is dus verstandig om je als grondeigenaar en ondernemer goed te laten adviseren en ondersteunen. Op fiscaal-juridisch, financieel, bedrijfskundig, planologisch én procesmatig gebied helpt Countus grondeigenaren die ‘iets’ willen doen met duurzame energie en verduurzaming van hun bedrijf..

Omslag naar duurzame energievoorziening

Countus denkt dat de omslag naar duurzame energievoorziening een succes kan worden als burgers, het bedrijfsleven en bestuurders zich betrokken voelen en echt meedoen. Het lijkt steeds aantrekkelijker om omwonenden te laten participeren in duurzame vormen van energieproductie door een organisatie in een coöperatieve vorm op te zetten. Zo vloeien de winsten uit de opbrengsten van het windmolenpark, zonneveld of de biogasinstallatie terug in de eigen omgeving en vermindert de weerstand. In deze vorm is de ombuiging naar duurzame energieproductiesystemen rendabel voor de grondeigenaar en de omgeving en blijft het verdienmodel duurzaam.

Wil je meer weten over duurzame energie, een contract dat je ontvangen hebt of over aandachtspunten bij het opzetten van zonnepanelen of windmolens op jouw grond?

Sanne Koster van Groos, Countus. Tel: 06 – 13 96 45 08