Geen draagvlak Visserijdagen Urk

Urk - Het is nog onduidelijk of er op korte termijn weer Visserijdagen komen op Urk.

Het bestuur van de Stichting Visserijdagen, die bijeenkwam in een ingelaste vergadering, stelt dat er op basis van de brainstormsessie van 28 mei nog steeds weinig draagvlak is vanuit de vloot. Ook voelt het bestuur geen betrokkenheid en draagvlak bij partners, zoals vanuit het bedrijfsleven voor steun en financiele bijdragen.

Het bestuur van de Stichting Visserijdagen Urk heeft op 28 mei jl. een brainstormsessie georganiseerd met partijen die op eerdere berichtgeving over de afgelasting van de Visserijdagen 2019 gereageerd hebben. Teleurstellend was het dat vanuit de vloot slechts een zeer beperkte, weliswaar betrokken deelname was.

Een van de doelstelling van de Stichting Visserijdagen Urk is het promoten van de Urker visserijsector en haar producten: zowel aanvoer als handel. Voor de organisatie van een evenement Visserijdagen Urk is een budget nodig van circa € 100.000. Een deel van deze kosten betreft de inhuur van attracties. Door een steeds groter tekort aan vrijwilligers voor onder meer opbouw, verkeersbegeleiding en parkeren en de uit te voeren administratie voor de steeds strengere regelgeving vanuit de overheid (veiligheidsplan) zijn de kosten de laatste jaren zeer aanzienlijk gestegen, stelt het stichtingsbestuur.

Meischol

De jaarlijkse Veiling van het 1e kistje Meischol op maandag vóór Hemelvaartsdag gaat wel door, envanals de Holland Fisheries. De goede doelen voor 2020 en 2021 zijn reeds bekend: 2020 Hulphond Nederland en 2021 Stichting ALS Nederland. Holland Fisheries Event 2020, dé visserij- en maritieme beurs van Nederland en met ook steeds meer internationale standhouders, vindt plaats op vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober 2020.