Aantal werklozen Flevoland blijft licht dalen

Emmeloord - Het aantal WW-uitkeringen in Flevoland daalde in juni van dit jaar verder van 7.303 naar 7.059 (-3,3%). Landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen met 3,2%.

Het aantal WW-uitkeringen in Flevoland aan werkzoekenden met een industrieel beroep is met 14% afgenomen het afgelopen jaar. Op regionaal niveau gaat bijna een op de tien WW-uitkeringen naar technici. De werkgelegenheidsgroei in de industrie vlakt af als gevolg van de afname van exportmogelijkheden en personeelstekorten, meldt het UWV.

De grootste afname van het aantal uitkeringen deed zich voor in de sectoren overige commerciële dienstverlening (-65), zorg & welzijn (-40) en uitzendbedrijven (-40). Procentueel daalde in juni het aantal uitkeringen het sterkst in de sectoren bouw (-12,2%), uitzendbedrijven (-7,7%), landbouw, groenvoorziening en visserij (-7,4%) en het onderwijs (-5,9%). Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, is in juni 2019 in Flevoland 3,1%. Dit is boven het landelijk WW-percentage van 2,7%.