Statushouders tekenen voor participatie

Emmeloord - Een groep van 20 statushouders heeft op het gemeentehuis in Emmeloord de participatieverklaring getekend.

Deze inburgeraars hebben een driedaagse workshop van Vluchtelingenwerk gevolgd. De statushouders verklaren dat zij de waarden in Nederland kennen, deze respecteren en actief mee willen doen in de samenleving.Voorafgaand aan het tekenen van de Participatieverklaring, volgden de inburgeraars workshops die gaan over vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Het doel van de workshops is dat de nieuwkomers een goed beeld krijgen van de cultuur en gewoontes van Nederland.

Door mensen persoonlijk te kennen is het makkelijker om elkaar te vinden als er vragen zijn. Gemeenten Urk en Noordoostpolder houden nauw contact met de statushouders. Zij begeleiden hen bij hun integratie op het gebied van taal en werk.