Rijk en regio investeren 30 miljoen euro in regio Noordelijk Flevoland

Lelystad - Om Noordelijk Flevoland voor te bereiden op de toekomst investeren Rijk en regio gezamenlijk 30 miljoen euro in de Regio Deal Noordelijk Flevoland.

Brief aan de Tweede Kamer

Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en andere betrokken bewindspersonen vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. 

Verduurzaming IJsselmeervisserij

Provincie Flevoland, gemeente Urk en gemeente Noordoostpolder werken samen met het Rijk aan de verduurzaming van de IJsselmeervisserij, geven een impuls aan het maritiem cluster op Urk en werken samen aan innovatie en nieuwe bedrijvigheid op het gebied van slimme mobiliteit (smart mobility). Deze initiatieven dragen bij aan de werkgelegenheid en brede welvaart voor de inwoners. Nu er een akkoord is gekomen op de specifieke invulling en financiering van de deal, kan de regio starten met de uitvoering.

Talentontwikkeling

Eind 2018 selecteerde het kabinet het voorstel van de regio Noordelijk Flevoland uit 88 inzendingen voor een Regio Deal. De regio wil onder andere inzetten op talentontwikkeling, innovatie, nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid. Bijvoorbeeld door het opzetten van een nieuwe maritieme campus op Urk. Deze draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de maritieme sector en biedt jongeren de kans om zich te specialiseren. Op deze manier blijft Noordelijk Flevoland ook in de toekomst een koploper op maritiem gebied.

Duurzame voertuigen

Daarnaast richt de Regio Deal zich op de ontwikkeling van smart mobility en infrastructuur met het Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (MITC). Dit centrum werkt met slimme ICT toepassingen aan oplossingen rond bereikbaarheid, cyber security en de ontwikkeling van duurzame voertuigen. Het is de ambitie dit testcentrum te vestigen in Marknesse. 

De Regio Deal is een partnerschap tussen Rijk en regio. Voor de totstandkoming van deze Regio Deal stelt het Rijk 15 miljoen euro beschikbaar vanuit de Regio Envelop. De regio legt ook 15 miljoen euro in. Daarmee is de begroting voor de deal rond.