SP Flevoland houdt demonstratie voor complete ziekenhuiszorg

Lelystad - De SP Flevoland houdt op dinsdag 27 augustus een demonstratie in het Provinciehuis in Lelystad voor de terugkeer van 24-uurs spoedeisende hulp en acute verloskunde in Lelystad.

Sinds het faillissement van MC IJselmeerziekenhuizen heeft Lelystad geen volwaardig ziekenhuis meer. In het rapport Toekomstverkenning zorg in Flevoland, opgesteld in opdracht van het ministerie, staat dat Flevoland 'niet moet streven naar herstel van de situatie zoals die voor het faillissement was'. In plaats daarvan zou het raadzaam zijn de ambulancezorg beter te organiseren, zodat spoedgevallen tijdig naar het juiste ziekenhuis worden gebracht. Om het gebrek aan acute geboortezorg op te vangen zou betere samenwerking en het openen van een bevalkamer volstaan, zo staat in het rapport.

De SP noemt dat vooruitzicht 'te absurd voor woorden' en stelt dat er, als het advies wordt opgevolgd, geen sprake is van een volwaardig ziekenhuis in Lelystad. De partij eist de terugkeer van zowel de SEH als de acute geboortezorg. Om die eis kracht bij te zetten, roept de partij verontruste burgers op om dinsdag 27 augustus bij het Provinciehuis in Lelystad te demonstreren. Op die dag houden gemeenteraden en Provinciale Staten een informatieve bijeenkomst over het genoemde rapport. Een besluit wordt dan nog niet genomen.

De demonstratie start om 18.30 uur.