Info-avond over Voedselbos Emmelerbos

Emmeloord - De initiatiefgroep van het Voedselbos in Emmeloord houdt donderdag 29 augustus 0m 19.00 uur een informatiebijeenkomst met rondleiding bij het IVN gebouw aan de Sportlaan in Emmeloord.

De initiatiefgroep Voedselbos Emmeloord heeft in het afgelopen half jaar een klein stukje bos aangepakt. ‘Daarbij is veel ervaring opgedaan die van pas komt bij de verwezenlijking van dit toch wel unieke project’, zeggen de projectleiders Digni van den Dries en Enrico Sloot. Ze voeren drie redenen aan die het project voor Nederland uniek maken.

Uniek in Nederland

‘Het gaat ten eerste om het omvormen van een bestaand bos naar voedselbos. Het huidige bos is helaas ernstig aangetast door de essentaksterfte, maar dat creëert wel een prima uitgangspositie. De openvallende plekken bieden namelijk volop licht en ruimte aan een voedselbos. Het gaat ten tweede om bosgrond die in 70 jaar gevormd is op betrekkelijk zware klei. Ten derde is deze grond rijk, wat een krachtige basis vormt voor de groei van het voedselbos.’

Die rijke grond zorgt echter ook voor problemen. ‘Met name de stikstofminnende planten zoals brandnetel en bramen zullen in eerste instantie hun kans grijpen. Als ze niet voldoende ‘verzorgd’ worden, kunnen ze de opengevallen plekken volledig overwoekeren.’

Gecoördineerde ‘kaalslag’

De komende weken wordt een tweede fase gestart van de omvorming van een deel van het Emmelerbos naar voedselbos. ‘Deze omvat vier hectare en begint met de kap en het uitslepen van bomen, hoofdzakelijk zieke essen. De kap en het uitslepen wordt uitgevoerd met machines. ‘Die rijden volgens een bepaald uitgedacht patroon om de bodem zoveel mogelijk te sparen. Dat is tevens een reden dat we het in de nazomer doen: de bodem is droog, waardoor er minder beschadigt.’ Vooraf is een ecologische opname gemaakt om te voorkomen dat er bomen gekapt worden met nesten of holen. Na de kap volgt in het najaar de inplant van drie ‘lagen’ bomen en struiken.

Voorlichtingsbijeenkomst

Belangstellenden voor de informatieavond kunnen zich aanmelden via info@pioniersvandetoekomst.nl. Bij veel interesse wordt er een tweede informatieavond gepland.