Aves wil uitbreiden aan Jasmijnstraat

Emmeloord - Aves, de besturenkoepel van het basisonderwijs in Noordoostpolder, wil haar pand aan de Jasmijnstraat 9 in Emmeloord uitbreiden met vervangende nieuwbouw op het aangrenzende perceel op nummer 11.

Om dit te realiseren wil ze de grond van perceel 9 en 11 aankopen van de gemeente. Op het terrein van de buren is nu nog een kinderdagverblijf en yogacentrum gevestigd. Aves wil de grond in bezit omdat het op eigen grond wil bouwen. Ze betaalt de gemeente 113.000 euro voor de 1411 vierkante meters. Aves is door de fusie met SCPO gegroeid en heeft meer ruimte nodig.

Historisch pand

Het pand waar Aves in zit is het voormalige kantoor van de Rijksdienst een een van de oudste gebouwen van de polder. Het is een gemeentelijk monument. Het behoud van dit historische pand is met de aanmerking van monument gewaarborgd, stelt de gemeente. Die daarom met de verkoop van de grond en daarmee het van de hand doen van het opstalrecht akkoord gaat. Mocht Aves ooit van plan zijn te verhuizen, dan ligt het recht van eerste aankoop bij de gemeente Noordoostpolder.

De plannen van Aves passen in het bestemmingsplan voor het gebied dat ‘maatschappelijke functies’ toestaat.