STOPPEL - N50

Het is 1972. Het kabinet Den Uyl treedt aan in een tijd dat de oliecrisis nadert en het autoverkeer, uiteraard volgens Den Uyl, moet worden beperkt. De olieprijs gaat in korte tijd van $1 naar $4 per vat. Crisis! (Hoezo? Nu is het $65/vat en daar heeft niemand het nog over).

De autoloze zondag wordt bedacht als remedie. Politieke luchtfietserij, maar dat is nog tot daaraan toe. Het kabinet Den Uyl besloot ook dat het al bestaande tracé besluit A50/N50, dat voorzag in een 4-baansweg tussen Hattemerbroek en Emmeloord moest worden herzien. 

Geen snelwegen meer die autoverkeer zouden bevorderen. En zo geschiedde. Het tracé Hattemerbroek-Emmeloord werd gewijzigd naar 2-baans. En om dat nog maar eens kracht bij te zetten werd de Eilandbrug (2002) als 2-baans uitgevoerd waardoor enige kans op verbreding dus effectief werd gesmoord. De kern van het N50 probleem ligt dus in een dramatisch kabinetsbesluit uit 1972. Bijna 50 jaar geleden!

Eilandbrug

Intussen werd wel gewerkt aan de verbreding van het tracé Emmeloord-Ramspol. Eerst tot Ens (waarom tot Ens zal altijd wel een raadsel blijven) en vervolgens tot Ramspol. De Ramspolbrug werd ook 4-baans. De Eilandbrug bleef 2-baans. Die logica ontging iedereen maar de politiek besliste. Logica is vaak niet de sterkst ontwikkelde eigenschap in de politiek. Saillant detail is dat de Ramspolbrug en het tracé Ens-Ramspol deels uit onze Zuiderzeelijngelden werden betaald. Die gelden kreeg Noord Nederland als compensatie voor het kappen van het Zuiderzeelijnplan. Sigaar uit eigen doos dus. Een rijksweg die door een gemeente deels moet worden betaald. Gekker moet je het toch niet maken. Maar het gebeurde.

Nu, in 2019,17 jaar en een aantal dodelijke slachtoffers verder, staat de verbreding van de N50 weer op de agenda. Flessenhals bij Kampen! What’s new? De N50 lijkt een aaneenschakeling van politiek broddelwerk en geldverspilling. Met levensgevaarlijke gevolgen.

Verbazing

Vorige week was er bestuurlijk overleg tussen de provincies Flevoland (wij dus), Overijssel en Gelderland over de noodzaak van verbreding van de N50. Goed plan! Maar tot mijn verbazing hoorde ik onze wethouder op Radio Flevoland verklaren dat hij in principe wel bereid was mee te betalen. Nou is meedénken natuurlijk nuttig maar meebetálen………? Wij hebben toch al een keer betaald, aan het tracé Emmeloord-Kampen en de Ramspolbrug! Het zou toch te gek zijn als wij nu weer zouden moeten meebetalen voor een tracé dat in Overijssel en Gelderland ligt. Niet doen dus. Wat wél een idee zou zijn is om de miljoenen die de flitscamera’s bij Zalk intussen hebben opgehaald en nog gaan ophalen (en waar menig polderbewoner aan heeft meebetaald (ik ook helaas……) zouden worden aangewend voor de financiering van het N50 tracé. Misschien een tip voor de wethouder…..

Verder graag maximaal reserveren voor de aanleg van de Lelylijn. Daar zullen we wél in moeten investeren. En dat is logisch, nuttig en noodzakelijk. Daarvoor zal voor de volgende verkiezingen een stevig plan, met geld (!) vanuit de 3 provincies én de 5 gemeenten op tafel moeten komen. Anders gaat het sowieso niet lukken.

En dat N50 tracé, laat dat maar aan Overijssel en Gelderland over.

Peter N. Blauw